Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви осведоми за това как "Ферит" ЕООД третира вашите лични данни като администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това третиране. Екипът на ogradnamreja.bg счита за своя първостепенна задача да опази по възможно най-сигурен начин поверителността на получената от Вас лична и бизнес информация. Искаме да бъдете уверени, че във всяка от нашите дейности ние винаги имаме предвид този наш ангажимент.Какво регламентират тези Правила за поверителност и на какво законово основание

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR - Регламент на ЕС 2016/679 от 27 април 2016 г.,). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които "Ферит" ЕООД прилага. Сред тях са:
 • Да ви информираме какви данни използваме.
 • Да ви информираме защо ги използваме.
 • Да изискаме вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги.
 • Да ви предоставим възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт, за да имате повече свобода на избор.
 • Да ви гарантираме правото да поискате коригиране на вашите данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“. В допълнение, можем да ви предоставим данните за сваляне или да ги трансферираме, ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини.
 • Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме вашите данни. Имайте предвид, че интернет е глобална мрежа, ние често използваме стандартизирани услуги, които да регистрират влизане, например вход с профил във Facebook, и да проследят поведение в анонимизиран вариант, например Google Analytics.
Всички данни, благодарение на които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.Какви данни събираме от посетителите на този Сайт

"Ферит" ЕООД събира от потребителите на уеб сайта си специфични данни от осъществените от тях действия, за да анализира поведението на потребителите си, а именно следните категории лични данни:
 • Име;
 • Имейл адрес;
 • Телфонен номер;
 • IP адрес;
 • Регион на местоположение;Данни, събирани за всички посетители на уеб сайта ни

В уеб сайта ни събираме данни за всички посетители включително посетители без регистрация, а именно следните категории данни:
 • IP адрес;
 • Идентификатор на потребителя с висока степен на уникалност;
 • Идентификатор на устройство (device ID) за мобилни апликации, с висока степен на уникалност;
 • Идентификатор на браузъра, с висока степен на уникалност;
 • История на посетените страници, включително и вторична обработка, с цел установяване на предпочитанията Ви към определени типове съдържание;
 • История на направените от Вас търсения в нашите страници;
 • Някои типове поведение – направени кликове; натискания на бутоните и други.Данни, събирани от прочитане на бисквитки

Когато потребителите използват услугите в нашия уеб сайт - четат статии, преглеждат видеа, използват мейл и други, сред данните, които помагат да разберем как услугите ни работят по най-добрия начин и за да ги направим още по-добри за вас, са бисквитките. Те представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания браузър и се съхраняват на устройството ви, за да може сайтът да го разпознава.

Има два вида бисквитки – постоянни и временни или "сесийни" бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, докато разглеждате нашият сайт, но се изтриват в момента, в който затворите страницата. Повечето бисквитки не съдържат чувствителна информация за Вас или лични данни, с които можем да ви идентифицираме пряко. Повече за бисквитките можете да научите тук. Целите, за които използваме бисквитките, са най-основно следене на поведението ви в следните направления:
 • Проследяване на секциите, които посещавате;
 • Колко време отделяте в дадена страница;
 • Колко време гледате дадено видео;
 • Секциите и бутоните, които сте видели и/или с които сте си взаимодействали;Данни, събирани от създаването на акаунт и подаване на поръчка

При регистрирането на посетителя като потребител на сайта и / или при подаването на онлайн поръчка ние събираме още следните данни, необходими ни за изпълнението на поръчката:
 • Пощенски адрес;
 • Телефонен номер;
 • Имейл адрес;
 • Имена на получателя
При желание за издаване на фактура на юридическо лице се събират и следните данни за юридическото лице:
 • Наименование и правна форма на лицето;
 • Идентификационен номер /ЕИК/;
 • Номер по ДДС регистрация;
 • Седалище на управление;
 • Имена на представляващото лице /МОЛ/.На кого споделяме и разкриваме вашите лични данни

Понякога записваме част от информацията на наши сървъри или я изпращаме на трети страни. Това се налага, за да можем да осигурим най-доброто ви преживяване при използване на нашите услуги, а понякога - и изобщо, за да можем да осигурим наличност и достъпност на използваната от вас услуга.
"Ферит" ЕООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от вас услуги и когато вие сте предоставили вашето изрично разрешение за това, или в някоя от следните хипотези:

 1. Доставка на поръчани от сайта продукти от страна на фирма подизпълнител, наричана Доставчик.
 2. Отпускане на потребителски кредит от финансова инститиуция за целите на закупуване на продукт, предлаган от сайта.
 3. Осъществяване на съвместна маркетингова кампания с доверен партньор, когато това изисква осъществяването на контакт с посетителите или клиентите на този сайт.
 4. Информацията се предоставя на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на "Ферит" ЕООД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност "Ферит" ЕООД да доставя реклама на потребителите си. Въпреки това тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация.

Тези компании са, без изброяването да е изчерпателно:
 • Google със съответните свои продукти: Google Analytics, Google Tag Manager, DoubleClick for Publishers, AdX, AdSense, Google IMA, Google Plus: https://privacy.google.com/;
 • Facebook със съответните продукти: Facebook Tracking Pixel, Facebook Tools – Plug-in “like” button и др.: https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 • Twitter widgets: https://twitter.com/en/privacy;
 • Open Graph;
 • Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.
Информация за вашите лични данни може да бъде предоставена и в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.).
Ако не искате да изпращаме информацията към някои от нашите партньори, може да оттеглите Вашето съгласие.Защита на информацията

Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва физически на сървъри, колокирани в центрове за съхранение на данните на територията на Република България.
При подбор на нашите партньори за сървърна колокация правим детайлна проверка, като изискваме, покриване на индустриални стандарти, гарантиращи максимална сигурност на данните на нашите потребители.

Ние ограничаваме достъпа до информация за вас от страна на служители, действащи под ръководството на "Ферит" ЕООД, освен в случаите, в които са налице разумни основания да боравят с тази информация с цел да ви бъдат предоставяни услуги или във връзка с изпълняваните работни задължения от тези служители.

Разполагаме с физически, електронни и процедурни защитни средства, които съответстват на нашите законови задължения по отношение защитата на информацията за вас.Прехвърляне на данни

Някои от нашите партньори е възможно да прехвърлят данни извън рамките на ЕИП, когато е налице решение относно адекватното ниво на защита, например – в случая на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ ( EU-U.S. Privacy Shield). За повече информация можете да разгледате политиките за поверителност на нашите партньори.Колко време съхраняваме информацията

Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение.
Прилагаме следните срокове за съхраняване на различните типове лични данни според тяхната цел, а именно:
 • За целите на измерване на потребителското поведение в уеб сайта ни - според периода на валидност на записването на съответната бисквитка;
 • За целите на поведенческото таргетиране – не повече от 1 (една) година.
По отношение на трафичните данни се прилага Законът за електронните съобщения и данните се съхраняват в рамките на 6 месеца. Тези данни се предават на специализираните органи и институции само при спазени законови разпоредби и с надлежно основание.

Данните събирани по повод на изпълнението на поръчка или създаването на потребителски акаунт се съхраняват до изричното изразяване на воля от субекта те да бъдат изтрити и "забравени".Права на субектите на данни според GDPR
 • Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.
 • Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.
 • Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например, ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.
 • Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
 • Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
 • Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
 • Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.


Контакти:

"ФЕРИТ" ЕООД,
ЕИК 115667666,
ул. „Никола Палаузов" 7, Пловдив 4000, България, 
email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

© 2024 Ферит ЕООД. Всички права запазени. | Условия за ползване | Доставка | Бисквитки