Европейският зелен пакт, известен още като Зелената сделка на ЕС, е решение, което ще окаже огромно влияние върху икономиката на всички държави членки.

За България това означава солидна финансова възможност за инвестиции и нови работни места.

Пред нас стои един период от около 25 години, в който ние да преминем към осъществяване на възможностите за създаване на нови мощности за производство на електричество, които да са от възобновяеми източници, и които да заместят евентуалните затворени мощности.

В тази връзка можем да посочим, че се наблюдава засилен инвеститорски интерес към проектиране и изграждане на соларни паркове или така наречените фотоволтаични централи.

Има 2 основни вида соларни инсталации, според собствеността им и начина на ползване:

1. За собствени нужди и продажба на излишъка;

2. За продажба на цялата произведена електроенергия - изгражда се фотоволтаичен парк с цялото съпътстващо оборудване, като целта е само и единствено производство на енергия и продажбата й на дружества, които търгуват с енергия на борсата. При изграждане на този вид фотоволтаични паркове изниква необходимостта от заграждане на целия периметър на обекта с цел предотвратяване навлизането на нежелани минувачи и животни.

Именно тук фирма ФЕРИТ ЕООД е полезна с оградните мрежи, които произвежда - плетената поцинкована мрежа е най-изгодната оградна мрежа за ограждане на големи площи - здрава, сигурна, дълготрайна и ефективна!

Плетената оградна мрежа има и едно уникално предимство - тя не ограничава видимостта. Слънчевата светлина, вятъра и дъжда преминават естествено през мрежата, което я прави дори природосъобразен начин за преграждане.
© 2024 Ферит ЕООД. Всички права запазени. | Условия за ползване | Доставка | Бисквитки